Nikon Imaging | Sverige | Europa

Tävlingsregler

 1. Tävlingen är öppen för alla i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, England och Island. En bild utses för samtliga marknader.
 2. Bilden måste vara tagen av den tävlande – inga upphovsrättsskyddade bilder får användas.
 3. Alla bidrag måste tolka det aktuella temat.
 4. Varje deltagare får tävla med obegränsat antal bilder, så länge det följer tävlingsreglerna.
 5. Det är deltagarens ansvar att säkerställa att bilderna inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon upphovsrätt. Nikon ansvarar inte för bidrag som på något sätt överträder immaterialrättsliga tillgångar.
 6. I samband med publicering på den tävlandes Instagram och/eller Facebook ihop med tävlingens hashtags godkänner fotografen (inklusive upphovsrättsinnehavaren) att bilden kan publiceras på Nikons webbsida, Facebook-sidor och Instagram i samband med marknadsföring av tävlingen. Detta gäller endast inom 18 månader från det att bilden taggades med tävlingens hashtag.
 7. Bildredigering och förbättringar, såsom justeringar av färger, kontrast, ljusstyrka etc. för att få fotots önskade utseende är tillåtet.
 8. Tillhörande signaturer, logotyper eller symboler är inte tillåtna på fotot och kommer inte att väljas ut som vinnare eller ladda upp på Nikons sociala medier och webb.
 9. Varje bidrag kommer att granskas och godkännas av Nikon innan det publiceras på Nikons webbsida.
 10. Foton som innehåller sexuellt, obscent, våldsamt eller annat grafiskt innehåll är inte tillåtet.
 11. Bilder som inte följer tävlingens tema kommer inte att väljas ut som vinnare eller ladda upp på Nikons sociala medier och webb.
 12. Bilderna kommer att bedömas på:
  1. Tolkning av temat
  2. Originalitet
  3. Teknisk kompetens
  4. Visuellt uttryck
 13. Vinnarna väljs ut av en jury som består av en fotograf för tävlingens omgång samt en representant från Nikon. Juryns beslut kan inte överklagas.
 14. Om Nikon kontaktas av tredje part angående kommersiella möjligheter relaterade till ytterligare användning av bilden eller bilderna, kommer vinnarna kontaktas gällande bildanvändningsrättigheter.
 15. Underlåtenhet att följa och acceptera alla föregående regler kommer att diskvalificera varje inträde.
 16. När tävlingen är avslutad kommer vinnaren att kontaktas via Instagram och/eller Facebook beroende på var bidraget laddas upp.
 17. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.